Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Bot-Art
images/artikli/10908353375_c85fff7bbc_c.jpg
+

Izrada modela

+

Priprema i štampa 

+

Obrada i krajnji izgled

Pre samog početka 3D štampe, potrebno je odraditi određene pripreme kako bismo bili sigurni da će objekat biti napravljen kako smo i planirali. Međutim, ova vrsta štampe zahteva kontinualna istraživanja i učenja pa je zbog toga nemoguće reći da se uvek zna rešenje za svaki korak. Uvek je potrebno izučavati materijal, štampač i njihove karakteristike kako bismo kvalitet štampe održavali na što višem nivou.


1) Ne dolazi do odlaganja filamenta na početku štampeProblem je veoma čest kod novih korisnika 3D štampača, ali srećom rešiv je. Ako vaš ekstruder ne ispušta filament na početku štampe  potrebno je proveriti neke od stavki:
- Ekstruder nije pripremljen pre početka štampe - Mnogi ekstruderi imaju lošu naviku curenja plastike kada su u „praznom hodu“ na visokoj temperaturi. Topla plastika unutar nozle nastoji da se ispušta što dovodi do začepljenja nakon hlađenja ekstrudera. Ako je vaš ekstruder izgubio plastiku usred curenja, sledeći put kad probate da ekstrudirate filament, vrlo je verovatno da će proći nekoliko sekunde da filament izađe iz nozle. Kako bi se ovaj problem rešio, može se uključiti i primena štampe pomoćnog sloja pre početka štampe glavnog objekta. Na taj način, sloj koji se prvo štampa oko glavnog objekta, pomoći će u rešenju problema neispuštanja plastike na početku štampe. Nakon završetka štampe, ovaj pomoćni deo ili prvo sloj oko objekta se lako uklanja.

2) Prvi sloj se ne lepi za podlogu za štampu

- Veoma je važno da je prvi sloj štampe jako povezan za podlogu za štampu kako bi i ostatak mogao ispravno da se odštampa. Ako prvi sloj nije zalepljen za paltformu, kasnije će prouzrokovati probleme.
- Platforma za štampu nije nivelisana -Ako vaš štampač ima prilagodljivu površinu i imate problema sa lepljenjem prvog sloja štampe, prva stvar koja se mora proveriti je da je površina za štampu ravna i iznivelisana. Ako podloga nije ravna, jedan deo podloge može biti previše blizu nozle, dok je drugi deo predaleko. Postizanje savršenog prvog sloja zahteva nivelisanje platforme za štampu.
- Nozle počinju predaleko od podloge za štampu - Jednom kada je podloga iznivelisana, i dalje se mora povesti računa da nozla počinje na tačnoj visini u odnosu na podlogu za štampu. Vaš cilj je da locirate ekstruder na savršenoj udaljenosti od površine za štampu – ne previše blizu i ne previše daleko. Na primer, ako unesete -0.05mm za Z osu u G-Code offset, nozla će krenuti sa štampom 0.05mm bliže platformi za štampu. Budite pažljivi da pravite samo male promene u ovim podešavanjima jer je svaki sloj štampanih objekata je obično oko 0.2mm tanak.
- Prvi sloj se prebrzo štampa - Kada se prvi sloj ispušta na platformu za štampu,želite da se uverite da filament adekvatno prijanja za podlogu pre početka narednog sloja. Ako je štampa prvog sloja prebrza, plastika možda neće imati vremena da se spoji sa podlogom za štampu. Iz ovog razloga, preporučuje se štampa prvog sloja pri znatno manjoj brzini kako bi plastika mogla adekvatno da prijanja za podlogu. Na primer, ako podesite da brzina štampe prvog sloja bude 50%, to znači da će se prvi sloj štampati za 50% sporije u odnosu na ostale delove tog objekta.
- Podešavanja za temperaturu illi hlađenje - Plastika nastoji da se sakuplja hlađenjem od veoma tople do hladne temperature. Primera radi, zamislite 100mm širok deo koji se štampa sa ABS plastikom. Ako ekstruder štampa plastiku na 230 stepeni, ali se deponuje na hladnu platformu za štampu, najverovatnije će se plastika brzo ohladiti nakon napuštanja vruće nozle. Neki štampači uključuju ventilatore za hlađenje koji ubrzavaju proces hlađenja kada se koriste. Ako se ovaj ABS deo ohladi do sobne temperature na 30 stepeni, objekat od 100mm širine će se smanjiti za skoro 1.5mm.
Mnogi štampači koji štampaju sa materijalima na visokim temperaturama uključuju zagrejanu podlogu kao pomoć. Ako zagrejana podloga za štampu održava temperaturu od 110 stepeni tokom cele štampe, održaće i prvi sloj toplim tako da se ne smanji.
Ako štampač ima ventilator za hlađenje, on se mora isključiti za prvih nekoliko slojeva štampe kako se prvobitni slojevi ne bi ohladili prebrzo. Ako koristite ABS plastiku, najčešće se ventilator isključuje za vreme cele štampe.

-Površina platforme za štampu - Različite plastike nastoje da prijanjaju za različite materijale. Iz ovog razloga, mnogi štampači uključuju specijalne podloge za štampu koje su optimizovane za njihove materijale. Ako vaši štampači ne uključuju specijalne podloge za štampu, onda možete koristiti neke od stvari iz svakodnevne upotrebe. Mnogi korisnici imaju dobra iskustva nanošenjem lepka ili spreja za kosu na podlogu za štampu pre početka štampe sa ABS ili PLA.

3) Ne dolazi do dovoljno ispuštanja plastike iz ekstrudera
Prilikom podešavanja softvera za štampu, mora se odrediti i količina plastike koju 3D štampač koristi. Međutim, kako 3D štampači ne daju povratnu informaciju koliko ustvari plastike ispušta nozla, moguće je da manje plastike izlazi iz nozle nego što softver očekuje. Ako do toga dolazi, mogu se primetiti preskakanja tokom štampanja slojeva. Najjednostavniji način za testiranje da li vaš štampač koristi dovoljno plastike je štampa 20mm visoke kocke.
- Netačan promer filamenta - Prva stvar koja se proverava je da softver zna dijametar filamenta koji se koristi. Proverite da li se podešavanja poklapaju sa filamentom koji ste poručili. Možete izmeriti filament i ručno, a najčešće vrednosti dijametra filamenata su 1.75mm i 2.85mm.
- Povećati količinu ekstrudirane plastike - Ako je dijametar filamenta ispravan, ali i dalje postoje problemi, onda se mora ispraviti količina ekstrudirane plastike. Na primer, ako je količina ekstrudiranja prethodno bila podešenja na 1.0 i sada promenjena na 1.05, to znači da će se ekstrudirati 5% više plastike u odnosu na prethodno. Uobičajeno je da je količina ekstruzije prilikom štampe sa PLA podešena na 0.9, dok je vrednost za ABS 1.0.

4) Ekstrudiranje previše plastike

Softver konstantno radi sa vašim štampačem kako bi se uverio da nozla ekstrudira ispravnu količinu plastike. Ova precizna ekstruzija je bitan faktor za postizanje dobrog kvaliteta štampe. Međutim, mnogi štampači nemaju način monitoringa koliko plastike je zapravo ekstrudirano. Ako podešavanja za ekstruziju nisu adekvatno podešena, štampač može izbacivati više plastike od onoga što softver očekuje. Ovaj problem se može rešiti sa smanjenjem količine ekstrudirane plastike u podešavanjima kako ne bi došlo do uništenja dimenzija objekta koji se štampa.
 


“Ako možete nešto nacrtati, možete to i napraviti!” Ukoliko imate dobru 3D kreativnu ideju, mi vam možemo pomoći da je realizujete!
3D štampa brzo postaje veoma uzbudljiva kao tehnologija, za koju neki kažu da ima potencijal da postane poznata kao i sam internet! Ali šta je, pre svega, zaista zanimljivo kod tehnologije te vrste?

Digitalizacija stvarnih objekata u 3D modele postaće jednostavna kao i slikanje. 3D štampa i njena tehnologija će svakako promeniti prirodu komercijale, jer će krajnji korisnici moći sami da proizvode radije nego da se uključuju u proces kupovine od drugih ljudi ili korporacija.

Bot-Art gornja leva slika

Bot-Art

“Ako možete nešto nacrtati, možete to i napraviti!” Ukoliko imate dobru 3D kreativnu ideju, mi vam možemo pomoći da je realizujete!

Latest Posts

Galerije

Order a 3D Print

Novosti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec risus, ornare.

Popularni artikli

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.